Trenčiansky kraj

Zoznam cintorínov v okrese Partizánske

Mesto/Obec - cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Bošany - Bošany 95618 1796 2782 28.10.2019
Brodzany - Hlavný 95842 615 1125 28.10.2019
H
Hradište - Cintorín 95854 528 1027 28.10.2019
K
Klátova Nová Ves - Janova Ves 95844 268 490 7.11.2019
Klátova Nová Ves - Klátova Nová Ves 95844 629 1302 1.12.2019
Klátova Nová Ves - Sádok 95844 44 83 28.10.2019
Kolačno - Hlavný 95841 438 925 28.10.2019
Krásno - Hlavný 95843 306 574 28.10.2019
L
Livina - Hlavný 95632 86 186 28.10.2019
Livinské Opatovce - Hlavný 95632 199 381 28.10.2019
M
Malé Uherce - Hlavný 95803 417 885 5.11.2019
N
Nadlice - Hlavný 95632 479 959 28.10.2019
Nedanovce - Nedanovce 95843 467 947 28.10.2019
O
Ostratice - Malé Ostratice 95634 184 351 28.10.2019
Ostratice - Veľké Ostratice 95634 333 608 28.10.2019
P
Partizánske - Miestna časť Návojovce 958XX 223 423 28.10.2019
Partizánske - Miestna časť Šípok 958XX 2214 1292 28.10.2019
Partizánske - Miestna časť Veľké Bielice 958XX 972 1 28.10.2019
Partizánske - Miestna časť Šimonovany 958XX 1781 2 28.10.2019
Pažiť - Hlavný 95803 192 369 28.10.2019
V
Veľké Uherce - Hlavný 95841 1043 2261 3.12.2019
Veľký Klíž - Klížske Hradište 95845 332 659 28.10.2019
Veľký Klíž - Klíž 95845 355 686 28.10.2019
Ž
Žabokreky nad Nitrou - Starý 95852 642 1270 28.10.2019
Žabokreky nad Nitrou - Nový 95852 1 1 28.10.2019