Okres Partizánske

V tomto okrese môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam cintorínov v okrese Partizánske

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Bošany - Bošany 95618 1797 2788 2.9.2020
Brodzany - Hlavný 95842 615 1125 28.10.2019
H
Hradište - Cintorín 95854 532 1031 15.1.2020
K
Klátova Nová Ves - Janova Ves 95844 268 491 20.1.2020
Klátova Nová Ves - Klátova Nová Ves 95844 633 1305 19.2.2021
Klátova Nová Ves - Sádok 95844 44 83 28.10.2019
Kolačno - Hlavný 95841 439 925 18.12.2020
Krásno - Hlavný 95843 306 574 28.10.2019
L
Livina - Hlavný 95632 86 186 28.10.2019
Livinské Opatovce - Hlavný 95632 199 382 18.11.2020
M
Malé Kršteňany - Cintorín Malé Kršteňany 95803 278 506 20.2.2021
Malé Uherce - Hlavný 95803 419 887 22.2.2021
N
Nadlice - Hlavný 95632 481 963 25.11.2020
Nedanovce - Nedanovce 95843 467 948 28.1.2020
O
Ostratice - Malé Ostratice 95634 185 362 23.2.2021
Ostratice - Veľké Ostratice 95634 334 614 3.2.2021
Ostratice - Cintorín Čaltice 95634 44 78 25.11.2020
P
Partizánske - Miestna časť Návojovce 958XX 229 447 4.2.2021
Partizánske - Miestna časť Šípok 958XX 2237 1995 24.2.2021
Partizánske - Miestna časť Veľké Bielice 958XX 987 2135 26.2.2021
Partizánske - Miestna časť Šimonovany 958XX 1782 3259 1.2.2021
Pažiť - Hlavný 95803 196 371 25.11.2020
V
Veľké Uherce - Hlavný 95841 1050 2271 12.2.2021
Veľký Klíž - Klížske Hradište 95845 336 676 17.2.2021
Veľký Klíž - Klíž 95845 362 694 15.2.2021
Ž
Žabokreky nad Nitrou - Starý 95852 642 1270 28.10.2019
Žabokreky nad Nitrou - Nový 95852 1 1 28.10.2019