Trenčiansky kraj

Zoznam cintorínov v okrese Partizánske

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Bošany - Bošany 95618 1797 2787 1.7.2020
Brodzany - Hlavný 95842 615 1125 28.10.2019
H
Hradište - Cintorín 95854 532 1031 15.1.2020
K
Klátova Nová Ves - Janova Ves 95844 268 491 20.1.2020
Klátova Nová Ves - Klátova Nová Ves 95844 630 1303 24.6.2020
Klátova Nová Ves - Sádok 95844 44 83 28.10.2019
Kolačno - Hlavný 95841 439 922 5.5.2020
Krásno - Hlavný 95843 306 574 28.10.2019
L
Livina - Hlavný 95632 86 186 28.10.2019
Livinské Opatovce - Hlavný 95632 199 381 28.10.2019
M
Malé Kršteňany - Cintorín Malé Kršteňany 95803 275 506 4.5.2020
Malé Uherce - Hlavný 95803 417 887 1.7.2020
N
Nadlice - Hlavný 95632 480 963 25.6.2020
Nedanovce - Nedanovce 95843 467 948 28.1.2020
O
Ostratice - Malé Ostratice 95634 184 358 18.5.2020
Ostratice - Veľké Ostratice 95634 333 612 18.5.2020
Ostratice - Cintorín Čaltice 95634 44 75 5.6.2020
P
Partizánske - Miestna časť Návojovce 958XX 223 423 28.10.2019
Partizánske - Miestna časť Šípok 958XX 2214 1295 11.3.2020
Partizánske - Miestna časť Veľké Bielice 958XX 972 2054 28.10.2019
Partizánske - Miestna časť Šimonovany 958XX 1781 1722 28.10.2019
Pažiť - Hlavný 95803 193 369 21.5.2020
V
Veľké Uherce - Hlavný 95841 1045 2267 27.4.2020
Veľký Klíž - Klížske Hradište 95845 334 660 1.7.2020
Veľký Klíž - Klíž 95845 355 686 28.10.2019
Ž
Žabokreky nad Nitrou - Starý 95852 642 1270 28.10.2019
Žabokreky nad Nitrou - Nový 95852 1 1 28.10.2019