Okres Banská Bystrica

V tomto okrese môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam cintorínov v okrese Banská Bystrica

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Badín - Cintorín Badín 97632 - - -
Baláže - Cintorín Baláže 97611 - - -
Banská Bystrica - Cintorín nám. Š. Moysesa 974XX - - 28.10.2021
Banská Bystrica - Evanjelický cintorín 974XX - - 28.10.2021
Banská Bystrica - Cintorín Javornícka 974XX - - 28.10.2021
Banská Bystrica - Cintorín Sásová 974XX - - 28.10.2021
Banská Bystrica - Centrálny cintorín 974XX - - 28.10.2021
Brusno - Brusno - č.1 97662 - - -
Brusno - Brusno - č.2 97662 - - -
Brusno - Brusno - č.3 97662 - - -
Č
Čerín - Cintorín Čerín 97401 - - -
D
Dolná Mičiná - Cintorín Dolná Mičiná 97401 - - -
Dolný Harmanec - Cintorín Dolný Harmanec 97603 - - -
Donovaly - Hlavný 97639 527 876 28.10.2019
Dúbravica - Cintorín Dúbravica 97633 - - -
H
Hiadeľ - Cintorín Hiadeľ 97661 - - -
Horná Mičiná - Cintorín Horná Mičiná 97401 - - -
Horné Pršany - Cintorín Horné Pršany 97405 - - -
Hrochoť - Cintorín Hrochoť 97637 - - -
Hronsek - Cintorín 97631 197 366 28.10.2019
K
Kordíky - Cintorín Kordíky 97634 - - -
Králiky - Cintorín Králiky 97634 - - -
Kynceľová - Cintorín Kynceľová 97401 - - -
Ľ
Ľubietová - Ľubietová-evanjelicky 97655 705 1329 2.11.2021
Ľubietová - Ľubietová-rim. katolícky 97655 238 375 3.5.2021
L
Lučatín - Cintorín Lučatín 97661 - - -
M
Malachov - Malachov - č.1 97405 - - -
Malachov - Malachov - č.2 97405 - - -
Medzibrod - Cintorín Medzibrod 97696 - - -
Moštenica - Cintorín Moštenica 97613 - - -
Motyčky - Motyčky 97602 331 512 27.4.2021
Môlča - Cintorín Horná Môlča 97401 - - 28.10.2021
Môlča - Cintorín Dolná Môlča 97401 - - 28.10.2021
N
Nemce - Nemce 97401 225 452 10.11.2021
O
Oravce - Cintorín Oravce 97633 - - -
P
Podkonice - Podkonice - č.1 97613 - - -
Podkonice - Podkonice - č.2 97613 - - -
Pohronský Bukovec - Cintorín Pohronský Bukovec 97662 - - -
Poniky - Cintorín Poniky 97633 - - -
Povrazník - Cintorín Povrazník 97655 161 249 9.11.2020
Priechod - Cintorín Priechod 97611 - - -
R
Riečka - Cintorín Riečka 97401 - - -
S
Sebedín - Bečov - Cintorín Sebedín 97401 - - 28.10.2021
Sebedín - Bečov - Cintorín Bečov 97401 - - 28.10.2021
Selce - Cintorín Selce 97611 - - -
Slovenská Ľupča - Cintorín Slovenská Ľupča 97613 - - -
Staré Hory - Cintorín Staré Hory 97602 - - -
Strelníky - Cintorín Strelníky 97655 - - -
Š
Špania Dolina - Cintorín Špania Dolina 97401 - - -
T
Tajov - Cintorín Tajov 97634 - - -
V
Vlkanová - Cintorín Vlkanová 97631 - - -