Nitriansky kraj

Zoznam cintorínov v okrese Topoľčany

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Belince - Belince 95612 197 335 28.10.2019
Blesovce - Blesovce 95601 235 434 28.10.2019
Č
Čermany - Čermany 95608 418 716 26.5.2020
H
Horné Obdokovce - Hlavný 95608 705 1241 5.6.2020
Horné Obdokovce - Obsolovce 95608 204 354 28.10.2019
Hrušovany - Hlavný 95613 439 850 28.10.2019
Ch
Chrabrany - Hlavný 95501 562 971 9.12.2019
J
Jacovce - Jacovce 95621 760 1474 22.6.2020
K
Kamanová - Hlavný 95612 309 557 12.5.2020
Koniarovce - Hlavný 95613 310 666 24.6.2020
Krnča - Hlavný 95619 730 1131 28.10.2019
Krušovce - Dolné Chlebany 95631 246 447 19.5.2020
Krušovce - Hlavný 95631 944 1805 1.7.2020
L
Lužany - Cintorín Lužany 95607 140 253 24.4.2020
N
Nemčice - Pohrebisko Nemčice 95501 733 1277 3.6.2020
Nemečky - Hlavný 95622 225 409 4.11.2019
Nitrianska Blatnica - Hlavný 95605 836 1532 24.6.2020
O
Oponice - Hlavný 95614 453 800 28.10.2019
P
Prašice - Hlavný 95622 919 1880 10.6.2020
Práznovce - Hlavný 95501 391 764 1.6.2020
R
Rajčany - Rajčany 95632 379 762 18.3.2020
S
Solčany - Hlavný 95617 1200 2488 24.6.2020
Solčianky - Hlavný 95638 220 396 4.6.2020
Súlovce - Hlavný 95614 377 636 27.4.2020
Š
Šalgovce - Hlavný 95606 328 538 28.10.2019
T
Tvrdomestice - Starý 95622 218 293 28.10.2019
Tvrdomestice - Nový 95622 208 439 28.10.2019
U
Urmince - Hlavný 95602 858 1541 3.4.2020
V
Veľké Dvorany - Hlavný 95601 395 731 28.10.2019
Z
Závada - Hlavný 95501 533 871 6.2.2020