Banskobystrický kraj

Zoznam cintorínov v kraji

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Okres Hroby Zosnulí Posledná zmena
Á
Ábelová - Cintorín Ábelová 98513 Lučenec - - -
A
Abovce - Cintorín Abovce 98044 Rimavská Sobota - - -
B
Babiná - Cintorín Babiná 96261 Zvolen - - -
Babinec - Cintorín Babinec 98026 Rimavská Sobota - - -
Balog nad Ipľom - Cintorín Balog nad Ipľom 99111 Veľký Krtíš - - -
Barca - Cintorín Barca 98251 Rimavská Sobota - - -
Bátka - Cintorín Bátka 98021 Rimavská Sobota - - -
Bátorová - Cintorín Bátorová 99126 Veľký Krtíš - - -
Belín - Cintorín Belín 98001 Rimavská Sobota - - -
Blhovce - Cintorín Blhovce 98032 Rimavská Sobota - - 21.2.2020
Bottovo - Cintorín Bottovo 98041 Rimavská Sobota - - -
Brusník - Cintorín Brusník 99101 Veľký Krtíš - - -
Budča - Cintorín Budča 96233 Zvolen - - -
Budikovany - Cintorín Budikovany 98023 Rimavská Sobota - - -
Bušince - Cintorín Bušince 99122 Veľký Krtíš - - -
C
Cakov - Cintorín Cakov 98042 Rimavská Sobota - - -
Cinobaňa - Pohrebisko Cinobaňa Maša 98522 Poltár 75 103 28.10.2019
Cinobaňa - Pohrebisko Cinobaňa Katarínska Huta 98522 Poltár 401 601 9.6.2020
Cinobaňa - Pohrebisko Cinobaňa Turičky 98522 Poltár 170 268 6.3.2020
Cinobaňa - Pohrebisko Cinobaňa Hlavný 98522 Poltár 722 1130 20.4.2020
Č
Čebovce - Cintorín Čebovce 99125 Veľký Krtíš - - -
Čeláre - Cintorín Čeláre 99122 Veľký Krtíš - - -
Čelovce - Cintorín Čelovce 99141 Veľký Krtíš - - -
Čerenčany - Cintorín Čerenčany 97901 Rimavská Sobota - - -
Červeňany - Cintorín Červeňany 99101 Veľký Krtíš - - -
Čierny Potok - Cintorín Čierny Potok 98031 Rimavská Sobota - - -
Číž - Cintorín Číž 98043 Rimavská Sobota - - -
D
Dačov Lom - Cintorín Dačov Lom 99135 Veľký Krtíš - - -
Detva - Cintorín Slatinské Lazy 96212 Detva 284 502 28.10.2019
Dobroč - Cintorín Dobroč 98553 Lučenec 623 806 28.10.2019
Dolinka - Cintorín Dolinka 99128 Veľký Krtíš - - -
Dolná Strehová - Cintorín Dolná Strehová 99102 Veľký Krtíš - - -
Dolná Ves - Hlavný 96701 Žiar nad Hronom 136 200 28.10.2019
Dolné Plachtince - Cintorín Dolné Plachtince 99124 Veľký Krtíš - - -
Dolné Strháre - Cintorín Dolné Strháre 99103 Veľký Krtíš - - -
Dolné Zahorany - Cintorín Dolné Zahorany 98542 Rimavská Sobota - - 21.2.2020
Donovaly - Hlavný 97639 Banská Bystrica 527 876 28.10.2019
Dražice - Cintorín Dražice 98023 Rimavská Sobota - - -
Drienčany - Cintorín Drienčany 98023 Rimavská Sobota - - -
Drňa - Cintorín Drňa 98003 Rimavská Sobota - - -
Držkovce - Cintorín Ratkovská Lehota 98262 Revúca - - -
Dubno - Cintorín Dubno 98035 Rimavská Sobota - - -
Dubové - Cintorín Dubové 96261 Zvolen - - -
Dubovec - Cintorín Dubovec 98041 Rimavská Sobota - - -
Dulovo - Cintorín Dulovo 98021 Rimavská Sobota - - -
Ď
Ďurkovce - Cintorín Ďurkovce 99127 Veľký Krtíš - - -
F
Figa - Cintorín Figa 98251 Rimavská Sobota - - -
G
Gemerček - Cintorín Gemerček 98031 Rimavská Sobota - - -
Gemerské Dechtáre - Cintorín Gemerské Dechtáre 98004 Rimavská Sobota - - -
Gemerské Michalovce - Cintorín Gemerské Michalovce 98252 Rimavská Sobota - - -
Gemerský Jablonec - Cintorín Gemerský Jablonec 98035 Rimavská Sobota - - -
Glabušovce - Cintorín Glabušovce 99122 Veľký Krtíš - - -
Gortva - Cintorín Gortva 98002 Rimavská Sobota - - -
H
Hajnáčka - Cintorín Hajnáčka 98033 Rimavská Sobota - - -
Hnúšťa - Cintorín Hnúšťa 98101 Rimavská Sobota - - -
Hodejov - Cintorín Hodejov 98031 Rimavská Sobota - - -
Hodejovec - Cintorín Hodejovec 98002 Rimavská Sobota - - -
Horná Strehová - Cintorín Horná Strehová 99102 Veľký Krtíš - - -
Horné Plachtince - Cintorín Horné Plachtince 99124 Veľký Krtíš - - -
Horné Strháre - Cintorín Horné Strháre 99103 Veľký Krtíš - - -
Horné Zahorany - Cintorín Horné Zahorany 98026 Rimavská Sobota - - -
Hostice - Cintorín Hostice 98004 Rimavská Sobota - - -
Hostišovce - Cintorín Hostišovce 98023 Rimavská Sobota - - -
Hrachovo - Cintorín Hrachovo 98052 Rimavská Sobota - - -
Hronec - Hronec 97645 Brezno 1036 1648 29.6.2020
Hronsek - Cintorín 97631 Banská Bystrica 197 366 28.10.2019
Hronská Dúbrava - Hronská Dúbrava dolná časť 96612 Žiar nad Hronom 176 348 17.2.2020
Hronská Dúbrava - Hronská Dúbrava horná časť 96612 Žiar nad Hronom 83 119 28.10.2019
Hrušov - Cintorín Hrušov 99142 Veľký Krtíš - - -
Hrušovo - Cintorín Hrušovo 98025 Rimavská Sobota - - -
Hubovo - Cintorín Hubovo 98050 Rimavská Sobota - - -
Ch
Chanava - Cintorín Chanava 98044 Rimavská Sobota - - -
Chrámec - Cintorín Chrámec 98042 Rimavská Sobota - - -
Chrastince - Cintorín Chrastince 99108 Veľký Krtíš - - -
Chrťany - Cintorín Chrťany 99121 Veľký Krtíš - - -
I
Ipeľské Predmostie - Cintorín Ipeľské Predmostie 99110 Veľký Krtíš - - -
Ivanice - Cintorín Ivanice 98042 Rimavská Sobota - - 21.2.2020
J
Janice - Cintorín Janice 98042 Rimavská Sobota - - -
Jastrabá - Cintorín Jastrabá 96632 Žiar nad Hronom 347 533 14.5.2020
Jelšava - Jelšava 04916 Revúca 1290 1862 28.10.2019
Jelšava - Jelšava židovský 04916 Revúca 29 31 28.10.2019
Jesenské - Cintorín Jesenské 98002 Rimavská Sobota - - -
Jestice - Cintorín Jestice 98004 Rimavská Sobota - - -
K
Kaloša - Cintorín Kaloša 98252 Rimavská Sobota - - -
Kamenné Kosihy - Cintorín Kamenné Kosihy 99127 Veľký Krtíš - - -
Kešovce - Cintorín Kesovce 98045 Rimavská Sobota - - -
Kiarov - Cintorín Kiarov 99106 Veľký Krtíš - - -
Kleňany - Cintorín Kleňany 99110 Veľký Krtíš - - -
Klenovec - Cintorín Klenovec 98055 Rimavská Sobota - - -
Kociha - Cintorín Kociha 98052 Rimavská Sobota - - -
Koláre - Cintorín Koláre 99109 Veľký Krtíš - - -
Konrádovce - Cintorín Konrádovce 98032 Rimavská Sobota - - -
Kosihovce - Cintorín Kosihovce 99125 Veľký Krtíš - - -
Kosihy nad Ipľom - Cintorín Kosihy nad Ipľom 99111 Veľký Krtíš - - -
Kováčovce - Cintorín Kováčovce 99106 Veľký Krtíš - - -
Kráľ - Cintorín Kráľ 98045 Rimavská Sobota - - -
Kraskovo - Cintorín Kraskovo 98026 Rimavská Sobota - - -
Krokava - Cintorín Krokava 98267 Rimavská Sobota - - -
Kružno - Cintorín Kružno 97901 Rimavská Sobota - - -
Kyjatice - Cintorín Kyjatice 98054 Rimavská Sobota - - -
L
Lehota nad Rimavicou - Cintorín Lehota nad Rimavicou 98053 Rimavská Sobota - - -
Lenartovce - Cintorín Lenartovce 98044 Rimavská Sobota - - -
Lenka - Cintorín Lenka 98050 Rimavská Sobota - - -
Lesenice - Cintorín Lesenice 99108 Veľký Krtíš - - -
Lipovec - Cintorín Lipovec 98023 Rimavská Sobota - - -
Ľ
Ľubietová - Ľubietová-evanjelicky 97655 Banská Bystrica 700 1285 24.4.2020
Ľubietová - Ľubietová-rim. katolícky 97655 Banská Bystrica 234 372 12.5.2020
Ľuboriečka - Cintorín Ľuboriečka 99102 Veľký Krtíš - - -
L
Lukovištia - Cintorín Lukovištia 98026 Rimavská Sobota - - -
M
Malá Čalomija - Cintorín Malá Čalomija 99108 Veľký Krtíš - - -
Malé Straciny - Cintorín Malé Straciny 99001 Veľký Krtíš - - -
Malé Zlievce - Cintorín Malé Zlievce 99122 Veľký Krtíš - - -
Malý Krtíš - Cintorín Malý Krtíš 99001 Veľký Krtíš - - -
Martinová - Cintorín Martinová 98041 Rimavská Sobota - - -
Michalková - Cintorín Michalková 96261 Zvolen - - -
Michalová - Michalová 97657 Brezno 515 921 10.6.2020
Modrý Kameň - Cintorín Modrý Kameň 99201 Veľký Krtíš - - -
Motyčky - Motyčky 97602 Banská Bystrica 331 511 4.6.2020
Muľa - Cintorín Muľa 99122 Veľký Krtíš - - -
Muráň - Muráň 04901 Revúca 641 1035 22.5.2020
N
Nemce - Nemce 97401 Banská Bystrica 216 428 1.7.2020
Nemecká - Nemecká 97697 Brezno 340 680 28.10.2019
Nemecká - Dubová 97697 Brezno 283 488 28.10.2019
Nemecká - Zámostie 97697 Brezno 220 384 28.10.2019
Nenince - Cintorín Nenince 99126 Veľký Krtíš - - -
Neporadza - Cintorín Neporadza 98045 Rimavská Sobota - - -
Nižný Skálnik - Cintorín Nižný Skálnik 98052 Rimavská Sobota - - -
Nová Bašta - Cintorín Nová Bašta 98034 Rimavská Sobota - - -
Nová Ves - Cintorín Nová Ves 99105 Veľký Krtíš - - -
O
Obeckov - Cintorín Obeckov 99105 Veľký Krtíš - - -
Olováry - Cintorín Olováry 99122 Veľký Krtíš - - -
Opatovská Nová Ves - Cintorín Opatovská Nová Ves 99107 Veľký Krtíš - - -
Opava - Cintorín Opava 99125 Veľký Krtíš - - -
Orávka - Cintorín Orávka 98042 Rimavská Sobota - - 21.2.2020
Ožďany - Cintorín Ožďany 98011 Rimavská Sobota - - -
P
Padarovce - Cintorín Padarovce 98023 Rimavská Sobota - - -
Pavlovce - Cintorín Pavlovce 98001 Rimavská Sobota - - -
Petrovce - Cintorín Petrovce 98035 Rimavská Sobota - - -
Pliešovce - Cintorín Pliešovce 96263 Zvolen - - -
Pohronská Polhora - Hlavný 97656 Brezno 959 1774 28.10.2019
Potok - Cintorín Potok 98267 Rimavská Sobota - - -
Pôtor - Cintorín Pôtor 99103 Veľký Krtíš - - -
Pravica - Cintorín Pravica 99121 Veľký Krtíš - - -
Príbelce - Cintorín Príbelce 99125 Veľký Krtíš - - -
R
Radnovce - Cintorín Radnovce 98042 Rimavská Sobota - - -
Rakytník - Cintorín Rakytník 98021 Rimavská Sobota - - -
Ratkovská Suchá - Cintorín Ratkovská Suchá 98267 Rimavská Sobota - - -
Ráztoka - Hlavný 97697 Brezno 249 509 9.3.2020
Riečka - Cintorín Riečka 98045 Rimavská Sobota - - -
Rimavská Baňa - Cintorín Rimavská Baňa 98053 Rimavská Sobota - - -
Rimavská Seč - Cintorín Rimavská Seč 98042 Rimavská Sobota - - -
Rimavská Sobota - cintorin 1 97901 Rimavská Sobota 2400 4694 24.6.2020
Rimavská Sobota - cintorin 2 97901 Rimavská Sobota 3699 6219 24.6.2020
Rimavské Brezovo - Cintorín Rimavské Brezovo 98054 Rimavská Sobota - - -
Rimavské Janovce - Cintorín Rimavské Janovce 98001 Rimavská Sobota - - -
Rimavské Zalužany - Cintorín Rimavské Zalužany 98053 Rimavská Sobota - - -
Rovné - Cintorín Rovné 98267 Rimavská Sobota - - -
Rumince - Cintorín Rumince 98050 Rimavská Sobota - - -
S
Sečianky - Cintorín Sečianky 99110 Veľký Krtíš - - -
Seľany - Cintorín Seľany 99127 Veľký Krtíš - - -
Senné - Cintorín Senné 99101 Veľký Krtíš - - -
Sielnica - Cintorín Sielnica 96231 Zvolen - - 6.4.2020
Sklabiná - Cintorín Sklabiná 99105 Veľký Krtíš - - -
Slizké - Cintorín Slizké 98023 Rimavská Sobota - - -
Slovenské Ďarmoty - Cintorín Slovenské Ďarmoty 99107 Veľký Krtíš - - -
Slovenské Kľačany - Cintorín Slovenské Kľačany 99102 Veľký Krtíš - - -
Stará Bašta - Cintorín Stará Bašta 98034 Rimavská Sobota - - -
Stránska - Cintorín Stránska 98251 Rimavská Sobota - - -
Stredné Plachtince - Cintorín Stredné Plachtince 99124 Veľký Krtíš - - -
Studená - Cintorín Studená 98034 Rimavská Sobota - - -
Sucháň - Cintorín Sucháň 99135 Veľký Krtíš - - -
Suché Brezovo - Cintorín Suché Brezovo 99103 Veľký Krtíš - - -
Sútor - Cintorín Sútor 98001 Rimavská Sobota - - -
Š
Šimonovce - Cintorín Šimonovce 98003 Rimavská Sobota - - -
Širákov - Cintorín Širákov 99127 Veľký Krtíš - - -
Širkovce - Cintorín Širkovce 98002 Rimavská Sobota - - -
Španie Pole - Cintorín Španie Pole 98023 Rimavská Sobota - - -
Štrkovec - Hlavný 98045 Rimavská Sobota 204 319 28.10.2019
Štrkovec - Cintorín Štrkovec 98045 Rimavská Sobota - - -
Šuľa - Cintorín Šuľa 99101 Veľký Krtíš - - -
T
Tachty - Cintorín Tachty 98034 Rimavská Sobota - - -
Teplý Vrch - Cintorín Teplý Vrch 98023 Rimavská Sobota - - -
Tisovec - Cintorín Tisovec 98061 Rimavská Sobota - - -
Tomášovce - Cintorín Tomášovce 98021 Rimavská Sobota - - -
Trebušovce - Cintorín Trebušovce 99127 Veľký Krtíš - - -
Turová - Cintorín Turová 96234 Zvolen - - -
U
Uzovská Panica - Cintorín Uzovská Panica 98022 Rimavská Sobota - - -
V
Valaská - Valaská 97646 Brezno 1399 2263 23.6.2020
Valice - Cintorín Valice 98252 Rimavská Sobota - - -
Včelince - Cintorín Včelince 98050 Rimavská Sobota - - 21.2.2020
Večelkov - Cintorín Večelkov 98034 Rimavská Sobota - - -
Veľká Čalomija - Cintorín Veľká Čalomija 99109 Veľký Krtíš - - 23.3.2020
Veľká Lúka - Hlavný 96231 Zvolen 254 466 11.6.2020
Veľká Ves nad Ipľom - Cintorín Veľká Ves nad Ipľom 99110 Veľký Krtíš - - -
Veľké Dravce - Cintorín Husiná 98542 Lučenec - - -
Veľké Straciny - Cintorín Veľké Straciny 99001 Veľký Krtíš - - -
Veľké Teriakovce - Cintorín Veľké Teriakovce 98051 Rimavská Sobota - - -
Veľké Zlievce - Cintorín Veľké Zlievce 99123 Veľký Krtíš - - -
Veľký Blh - Cintorín Veľký Blh 98022 Rimavská Sobota - - -
Veľký Krtíš - Cintorín Veľký Krtíš 99001 Veľký Krtíš - - -
Veľký Lom - Cintorín Veľký Lom 99103 Veľký Krtíš - - -
Vieska - Cintorín Vieska 99102 Veľký Krtíš - - -
Vieska nad Blhom - Cintorín Vieska nad Blhom 98021 Rimavská Sobota - - -
Vinica - Cintorín Vinica 99128 Veľký Krtíš - - -
Vlkyňa - Cintorín Vlkyňa 98044 Rimavská Sobota - - -
Vrbovka - Cintorín Vrbovka 99106 Veľký Krtíš - - -
Vyšné Valice - Cintorín Vyšné Valice 98252 Rimavská Sobota - - -
Vyšný Skálnik - Cintorín Vyšný Skálnik 98052 Rimavská Sobota - - -
Z
Zádor - Cintorín Zádor 98042 Rimavská Sobota - - -
Záhorce - Cintorín Záhorce 99106 Veľký Krtíš - - -
Zacharovce - Cintorín Zacharovce 97901 Rimavská Sobota - - -
Závada - Cintorín Závada 99121 Veľký Krtíš - - -
Zombor - Cintorín Zombor 99122 Veľký Krtíš - - -
Zvolenská Slatina - Cintorín Zvolenská Slatina 96201 Zvolen - - -
Ž
Želovce - Cintorín Želovce 99106 Veľký Krtíš - - -
Žíp - Cintorín Žíp 98021 Rimavská Sobota - - -