Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Pravica - Cintorín Pravica.
Správcom cintorína je Obec Pravica, Pravica 32, 99121 Pravica.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 487 72 25
✉ pravica@azet.sk


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok