Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Nová Ves - Cintorín Nová Ves.
Správcom cintorína je Obec Nová Ves, Nová Ves 200, 99105 Nová Ves.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 62 87
✉ obec.novaves@gost.sk


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok