Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Kosihy nad Ipľom - Cintorín Kosihy nad Ipľom.
Správcom cintorína je Obec Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164, 99111 Kosihy nad Ipľom.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 91 12
✉ kosihynadiplom@zoznam.sk
🌐 http://www.kosihynadiplom.sk


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok