Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Ipeľské Predmostie - Cintorín Ipeľské Predmostie.
Správcom cintorína je Obec Ipeľské Predmostie, Ipeľské Predmostie 95, 99110 Veľká Ves nad Ipľom.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 81 31
✉ ipelpred@gmail.com
🌐 http://www.ipelskepredmostie.sk/


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok