Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Horná Strehová - Cintorín Horná Strehová.
Správcom cintorína je Obec Horná Strehová, Horná Strehová 26, 99102 Horná Strehová.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 489 71 97
✉ hornastrehova@procomp.sk


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok