Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Píla - Píla.
Správcom cintorína je Obec Píla, Hlavná 68, 90089 Píla.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033 / 649 52 08
✉ ou@obecpila.sk ; starosta@obecpila.sk
🌐 http://www.obecpila.sk


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok