Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Betliar - Betliar.
Správcom cintorína je Obec Betliar, Šafárikova č.67, 04921 Betliar.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 58 798 31 14, +421 58 788 31 71
✉ obecnyurad@obecbetliar.sk, starosta@obecbetliar.sk
🌐 http://www.obecbetliar.sk/


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok