Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Žilina - Žilina - Cintorín Brodno.
Správcom cintorína je Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 01131 Žilina.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 041 / 706 01 11
✉ sekretariatmsu@zilina.sk
🌐 http://www.zilina.sk/


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok