Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Hronský Beňadik - cintorín Hronský Beňadik.
Správcom cintorína je Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 045 / 689 31 16,689 31 25,689 32 30
✉ info@obechronskybenadik.sk
🌐 http://www.obechronskybenadik.sk


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok