List of deceased

In the Cemetery Cintorín Malý Lapáš in Malý Lapáš

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 542   View Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
1 Štefan Paška 14.2.1966 20
1 Ján Paška 26.2.1975 60
1 Mária Pašková 27.11.2005 81
1 Ján Paška 6.1.1900 -56
1 František Kišš 25.6.2016 75
1 Anna Kišš - -
2 Ladislav Bakoš 17.8.1994 48
4 Lukáč Šandrik 21.6.1997 61
5 Vladimír Benko 31.12.2013 54
6 Vendelín Šrank 23.5.1996 64
6 Veronika Šranková rod. Dolňáková 2.12.2023 90
7 Mária Dianová 1913 19
8 František Slováčik 25.9.1952 16
8 Gabriel Slováčik 24.12.1998 58
9 Gabriel Slováčik 18.6.1971 63
9 Mária Slováčiková rod. Marciová 16.4.2001 87
9 Štefan Slováčik - -
9 Emília Slováčiková rod. Zaťková - -
10 Ján Kišš 1995 68
10 Mária Kiššová rod. Imreová 1995 61
10 Marián Ragas 2002 57
10 Štefánia Ragasová rod. Kiššová - -
11 Jozef Imre 28.12.2016 84
11 Žofia Imreová rod. Gugová 13.10.2007 63
12 Gabriel Benko 7.7.2022 86
12 Terézia Benková rod. Uharčeková 6.5.2012 74
13 Štefan Trnka 11.12.2002 74
13 Šarlota Trnková rod. Valovičová 12.4.2016 88
14 Igorko Bibeň - -
14 Helenka Bibeňová - -