List of deceased

In the Cemetery Cintorín Námestovo in Námestovo

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 2590   View Page: 1 2 3 4 9 14 20 25 30 35 40 46 51 56 61 66 71 77 82 87
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
A / 1 Etelka Juriňáková 20.8.1939 10
A / 2 Etela Diková 1.12.2015 61
A / 2 Anton Dik - -
A / 2 Emília Turčeková 23.2.1997 77
A / 2 Ján Turček 23.11.1996 87
A / 3 Justína Hrubošová - -
A / 4 Emília Reguliová 15.7.2006 84
A / 4 Jozef Reguli 27.9.2015 97
A / 4 Justína Mušáková 19.2.1941 56
A / 4 Jozef Mušák 28.8.1973 93
A / 5 Viktória Kuriaková - -
A / 6 Daniel Štít 22.7.1942 37
A / 6 Mária Štítová 21.9.1988 79
A / 7 Ján Michalčík 21.11.1954 0
A / 7 Štefan Michalčík 25.8.1945 23
A / 8 Agneša Juriňáková rod. Prčinová 18.4.1987 78
A / 8 Jozef Juriňák 1.7.1968 65
A / 9 Ondrej Viluda - -
A / 10 Mária Gogoľáková - -
A / 11 Štefan Koľada 5.2.1954 64
A / 12 Anna Krányšová 2009 87
A / 12 Helena Krányšová rod. Fraštiová 1955 60
A / 13 Agneša Janolková 26.12.2016 90
A / 13 Anna Janoleková 25.2.1980 93
A / 13 Jozef Janolek 6.3.1957 78
A / 14 Mária Sopilková rod. Janečková 9.11.2007 95
A / 14 Igor Sopilko 6.11.1957 59
A / 14 Darina Sopilková 27.11.2019 70
A / 15 Jonáš Pollák 19.8.1958 78
A / 16 Mária Fraštiová 1978 89