List of deceased

In the Cemetery Cintorín Nimnica in Nimnica

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 591   View Page: 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 20
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
A / 1 Anna Mončeková rod. Ďurechová 19.1.2010 83
A / 1 Ondrej Monček 23.10.1998 79
A / 2 Rudolf Chodúr 7.3.1990 75
A / 2 Barbora Chodúrová rod. Bačíková 13.9.2009 99
A / 3 Ondrej Pecho 22.7.1981 71
A / 3 Anna Pechová rod. Strapcová 22.3.1996 70
A / 4 Anna Martišková rod. Útla 1987 73
A / 4 Ján Martiška 2.4.1997 89
A / 4 Pavol Martiško 28.2.2020 76
A / 5 Irena Pechová - -
A / 5 Štefan Pecho 7.5.1981 49
A / 6 Pavol Uhlík 17.9.2001 87
A / 6 Anna Uhlíková rod. Útla 19.1.1993 79
A / 7 Zuzana Behrová rod. Rybáriková - -
A / 8 Mária Jamborková rod. Cekulová 21.5.2008 86
A / 8 Ján Jamborek 8.2.1986 71
A / 9 Zuzana Jamborková 2.7.1962 72
A / 9 Anna Jamborková rod. Bednáriková 19.1.2020 61
A / 11 Stanislav Mikula 26.2.1977 38
A / 12 Ján Mikula 1981 71
A / 12 Katarína Mikulová rod. Ježová 14.1.1971 58
A / 13 Anton Mikula 6.2.1958 18
A / 14 Alžbeta Mikulová rod. Ondrášová 7.2.1973 85
A / 15 Ján Chovanec 13.12.1977 68
A / 15 Anna Chovancová rod. Mikulová 21.5.2006 94
A / 16 Pavol Godiška 1958 40
A / 17 Rudolf Monček 5.11.2005 81
A / 17 Agnesa Mončeková rod. Rosinová 29.3.2013 86
A / 17 Peter Monček 10.4.1985 33
A / 18 Katerina Račková rod. Útla 12.3.1956 67