List of deceased

In the Cemetery Cintorín Udiča Veľká in Udiča

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 1029   View Page: 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 23 25 27 29 31 33 35
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
3 Paulína Tršková 25.2.1933 0
3 Miroslav Sirvoň 7.6.2014 55
4 Vlasta Tučníková - -
4 Marek Tučník 14.8.1984 71
4 Mária Tučníková - -
5 Jozef Buday 24.5.1984 62
5 Berta Budayová rod. Markovičová 1.3.2007 85
6 Rudolf Markovič 25.9.1984 64
6 Margita Markovičová rod. Minariková 7.12.2003 78
7 Turiak rod. Ján 30.6.1939 0
8 neznámy - -
9 neznámy - -
10 Berta Sirvoňová - -
10 Pavol Sirvoň 15.5.2000 69
11 Janka Mešková 13.12.1985 0
12 neznámy - -
13 Helenka Tršková 1941 0
14 neznámy - -
18 Štefan Harvánek 8.11.2012 65
18 Anna Harvánková rod. Kulichová - -
19 neznámy - -
20 Milan Markovič 12.12.1944 7
21 František Ješík 12.12.1944 6
22 Augustín Šalvata 12.12.1944 7
23 Bernardína Harvánková 12.12.1944 7
24 Pavol Kandolka 1944 -
25 neznámy - -
26 Jožko Sirvoň 7.12.1944 0
26 Jozefínka Sirvoňová 17.12.1947 0
27 Jaruško Kadlec 28.10.1944 0