List of deceased

In the Cemetery Liptovská Sielnica in Liptovská Sielnica

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 504   View Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
A / 1 neznámy - -
A / 2 neznámy - -
A / 3 neznámy - -
A / 4 neznámy - -
A / 5 Matej Čiap 21.12.1934 67
A / 5 Eva Čiapová rod. Lovichová 13.3.1944 72
A / 6 neznámy - -
A / 7 Adam Straka 28.10.1934 72
A / 7 Zuzana Straková rod. Kožka 24.10.1940 73
A / 8 Zuzanka Kmeťová 22.10.1934 14
A / 9 Milan Hán 1934 51
A / 9 Mária Hánová 1971 82
A / 10 Ján Kostolný - -
A / 10 Mária Kostolná rod. Habániková - -
A / 11 Ondrej Krmeský - -
A / 12 rodina Krmeska - -
A / 13 Matej Lubelec 15.10.1931 65
A / 13 Mária Lubelcová 20.9.1951 81
A / 14 neznámy - -
A / 15 Milanko Kostolný Machalovie 19.1.1936 0
A / 16 Juraj Plachý 14.8.1938 57
A / 17 Magouška Trunkvalter 1941 1
A / 18 Zuzana Vyparinová rod. Rojčeková 23.2.1952 9
A / 18 Ján Vyparina 3.11.1936 82
A / 19 neznámy - -
A / 20 neznámy - -
A / 21 Ján Hán 21.2.1935 76
A / 22 neznámy - -
A / 23 neznámy - -
A / 24 neznámy - -