List of deceased

In the Cemetery Vlachy in Vlachy

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 190   View Page: 1 2 3 4 5 6 7
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
1 Ladislav Stankoviansky 1991 56
2 neznámy - -
2 Marek Záruba 9.6.2000 4
3 Jolana Hricová rod. Mrázová 18.9.1990 68
3 Matej Hric 1.10.1998 82
4 Magdaléna Tkáčová 6.10.1995 55
4 Jozef Tkáč 1.11.2020 82
5 Želmíra Tomová rod. Marková 26.11.1996 61
5 Jozef Tomo 11.11.2002 73
6 Jolana Mikitová 1.12.1997 81
6 Rudolf Mikita 24.1.2001 87
7 Dušan Mikita 15.3.1998 71
7 Melánia Mikitová rod. Weisová 2012 80
8 Pavel Milý 3.3.2000 40
9 Ondrej Rybárska 17.2.2001 49
10 Michal Glončák 21.12.2002 89
10 Anna Glončáková 25.8.2005 90
10 Emília Kurajdová 25.11.2015 63
10 Jozef Kurajda - -
11 Peter Fujaček 3.3.2003 52
12 Viera Mužilová 16.4.2007 60
12 Gustáv Mužila 19.2.2007 63
13 rodina Vozárová - -
14 Ján Trnovský 3.11.1985 91
14 Hermína Trnovská 16.1.1993 94
14 Vladimír Trnovský 13.8.2004 78
14 Oľga Trnovská - -
14 Karol Vrška 31.12.2017 66
15 Marta Kollárova rod. Meleková 17.5.2006 80
15 Alexander Kollár 20.2.1983 59