List of deceased

In the Cemetery Cintorín Ostrov in Ostrov

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 955   View Page: 1 2 3 4 5 7 9 11 14 16 19 21 24 26 29 32
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
A / 1 neznámy - -
A / 2 neznámy - -
A / 3 neznámy - -
A / 4 Ján Lezdik 8.1.1932 73
A / 5 neznámy - -
A / 6 neznámy - -
A / 7 neznámy - -
A / 8 Baltazár Mihálik 1927 23
A / 9 Gašpar Rajnák 1926 53
A / 9 Mária Rajnáková rod. Mitošinková 1940 60
A / 10 Alžbeta Vavrová 30.5.1937 57
A / 10 Imrich Vavro 10.11.1928 25
A / 11 Ján Madunický 1920 70
A / 12 Alžbeta Trandžikova 9.3.1920 16
A / 13 neznámy - -
A / 14 Gašpar Klimo 13.12.1925 46
A / 14 Alžbeta Klimová rod. Urbanová 11.3.1962 77
A / 15 Josef Straka 24.3.1929 75
A / 16 Jozef Hrchuš 9.11.1929 78
A / 16 Anna Hrchušová rod. Ondrejková - -
A / 17 Michal Mišík 4.4.1930 18
A / 18 neznámy - -
A / 19 Michal Straka 6.1.1929 50
A / 19 Mária Straková rod. Melicharová - -
A / 20 Katerina Zervanová 1928 41
A / 21 Gašpar Mokráň 27.11.1927 42
A / 21 Anna Mokráňová - -
A / 22 neznámy - -
A / 23 neznámy - -
A / 24 Jozef Trandžik 6.5.1920 48