Liste der Verstorbenen

Friedhoff Miestna časť Šimonovany in der Gemeinde Partizánske

Verstorbenen nach Name, und/oder Nachname suchen

Die Anzahl der Einträge 30 / 3300   Seite anzeigen 1 2 3 4 11 17 24 30 37 44 50 57 64 70 77 84 90 97 103 110
Grabstäätennummer Name, Nachname, Geburtsname Datum der Verstorbung Älter
A/1 / 1 Štefan Durco 2.10.1975 19
A/1 / 1 Ľudmila Durcová 8.12.1995 -
A/1 / 1 Pavol Macek 12.12.2006 50
A/1 / 2 Anton Hlavina 24.12.1977 -
A/1 / 2 Ján Rystvej 10.7.2004 79
A/1 / 2 Cecília Hlavinová 10.1.1975 -
A/1 / 3 Michal Mihalička 10.6.1975 -
A/1 / 3 Anna Mihaličková 9.6.1976 -
A/1 / 4 Petronela Zvalová 1.1.1939 -
A/1 / 4 Michal Legéň 1.1.1993 -
A/1 / 4 Mária Legéňová 1.1.1990 -
A/1 / 4 Juraj Zvalo 1.1.1921 -
A/1 / 5 Andrejka Dobiašová 25.6.1973 -
A/10 / 1 Alžbeta Piešová 26.8.1989 -
A/10 / 1 Štefan Pieš 30.4.1984 -
A/10 / 2 Agneša Murariková 2.3.1972 -
A/10 / 3 Ján Šabo 12.1.1989 -
A/10 / 3 Bernardína Šabová 28.9.1999 -
A/10 / 4 Marcel Jamriška 14.5.1990 -
A/10 / 4 Mária Jamrišková 19.12.1971 -
A/10 / 5 Samuel Horský 12.11.1971 -
A/10 / 5 Anna Horská 3.9.1985 -
A/10 / 6 Anton Remiš 1.1.1985 -
A/10 / 6 Jozefína Remišová 1.12.1971 -
A/10 / 7 Ján Žurek - -
A/10 / 7 Cecília Žureková - -
A/10 / 8 Vlasta Mešinová - -
A/10 / 8 Juraj Divko 5.11.1971 73
A/10 / 8 Katarína Divková 1.1.1983 -6
A/10 / 8 Jozef Mešina 15.9.1995 27