Liste der Verstorbenen

Friedhoff Horná Súča - Hlohové - starý cintorín in der Gemeinde Horná Súča

Verstorbenen nach Name, und/oder Nachname suchen

Die Anzahl der Einträge 30 / 1554   Seite anzeigen 1 2 3 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Grabstäätennummer Name, Nachname, Geburtsname Datum der Verstorbung Älter
A / 1 Augustín Buček 26.5.1975 59
A / 1 Mária Bučková 6.2.1972 87
A / 1 Agnesa Birásová 13.3.1976 78
A / 2 Michal Kučerák 6.7.1972 80
A / 2 Eva Kučeráková rod. Ondráčková 18.11.1961 68
A / 3 Ondrej Gugo 1967 89
A / 3 Eva Gugová 1949 71
A / 3 Juliana Gugová 24.9.2001 89
A / 4 Jozef Mrázik 9.2.1962 58
A / 4 Serafína Mráziková rod. Gagová - -
A / 5 Ondrej Bariš 1961 60
A / 5 Magdaléna Barišová rod. Gagová 1995 92
A / 5 Ján Bariš 2005 72
A / 6 Anna Macharová rod. Hoťková 28.7.1966 66
A / 6 Adam Machara 14.11.1961 70
A / 7 Ondrej Mrázik 21.9.1961 67
A / 7 Anna Mráziková rod. Žúžiová 4.3.1994 94
A / 7 Anna Mráziková - -
A / 9 Magdaléna Strápková rod. Ondráčková 1984 83
A / 9 Ján Strápek 4.7.1961 65
A / 9 Jozef Strápek 10.11.1999 57
A / 10 Martin Mikušinec 19.6.1961 77
A / 11 Jozef Chupáč 30.12.1963 73
A / 11 Mária Chupáčová rod. Ševčíková 5.6.1961 64
A / 11 Katarína Chupáčová rod. Birásová 23.9.2016 84
A / 12 Martin Orság - -
A / 12 Orságová - -
A / 12 Angela Orságová rod. Čičáková 16.1.2022 67
A / 13 Mária Cverenkárová rod. Krovinová 28.3.1964 79
A / 13 Štefan Cverenkár 7.5.1961 80