Dienstleistungen

Für die Gemeinden und Friedhofverwalter bieten wir einen kompleten Service der Pasportisation der Friedhöffe inclusive der Fertigung der Informationstaffeln. Wir bieten Diensleistungen in einem hohen Qualitätsstandard in diesem Bereich schon seit dem Jahre 2007.

Die Passportisation enthält:

 • Fertigstellung einer Digitallen Mappe
 • Sammeln der Daten von den Grabstätten
 • Fotos der Grabstätten und Grabdenkmällern
 • Fertigung der Databasei
 • Veröffentlichung im Internet
 • Veröffentlichung der Mietverträge
 • Regelmässige Aktualisation der Friedhöffern
 • Fertigung der Infotaffeln der Verstorbenern
 • Infovitrinen verschiedener Massen
 • Die Öffentlichkeit bekommt den Zutritt zu den Informationen über die Verstorbenen online
 • Breites Informationsportfolio und Zutritt zu der Applikation für den Friedhofverwalter
 • Lebenslage Unterstützung und Entwicklung des Softwares – die neue Version des Programmes kaufen Sie nicht ein, sondern wird Ihnen frei zu Verfügung gestellt

Weitere Dienstleistungen umfassen die Erstellung einer Informationstafel für Verstorbene und Grabstätten auf dem Friedhof, das Angebot von Informationsvitrinen, Wegweisern, Richtungspfeilen, Wegweisern oder Aufklebern für Grabstätten.

Mehr zu unserem Angebot finden Sie unter: www.3wsk.sk

Ein Muster der Fertigung der Infotaffeln

Kontakt

Für mehr Info, können Sie uns direkt kontaktieren

Partner

Jana Volníková AVCLEAN

Jednorazové, alebo pravidelné upratovacie služby, dezinfekcia, tepovanie, BRÚSENIE A ČISTENIE HROBOV A POMNÍKOV

Kamenárstvo

Zaoberáme sa čistením a konzervovaním starých hrobov.
Po vyčistení sú ako nové.
Vykonávame všetky kamenárske práce, dosekávanie písma priamo na mieste bez demontáže pomníka, obnova písma...

KASOČE, s.r.o.

Pomníky, hrobové zostavy, urnové hroby i rôzne doplnky, široká ponuka materiálov. Tvar i veľkosť vyrobíme presne podľa Vašej požiadavky. Spokojnosť zákazníka je pre nás kľúčom k úspechu!

MORICCONI - EDY racing s.r.o

Zaoberáme sa spracovaním prírodného kameňa a správcovskou činnosťou cintorínov v Partizánskom. Zabezpečovaním kompletnej realizácie betonóvých základov náhrobných pomníkov spojenú s montážou sa snažíme zabezpečiť odpočinok vašich blízkych. V cintorínskej a stavebnej architektúre ponúkame každému zákazdníkovi splnenie jeho požiadaviek.

STARKA s.r.o.

NEROBTE SI STAROSŤ S ČASOM ANI DIAĽKOU
Čistenie, obnova písma, výzdoba hrobového miesta, jednorázovo, alebo dlhodobý servis.

SWIT

Software na mieru