Bezirk Partizánske

In diesem Bezirk können Sie die Dienste unserer Partner nutzen:

Liste der Friedhöffer im Bezirk Partizánske

Stadt/Gemeinde - Friedhoff Kennzahl Grabstätten Verstorbenen Lätzte Änderung
B
Bošany - Bošany 95618 1797 2797 30.5.2022
Bošany - Cintorín Bošany Baštín 95618 103 176 17.3.2021
Brodzany - Hlavný 95842 615 1129 22.9.2022
H
Hradište - Cintorín 95854 532 1035 19.1.2022
K
Klátova Nová Ves - Janova Ves 95844 272 526 18.7.2022
Klátova Nová Ves - Klátova Nová Ves 95844 637 1405 23.9.2022
Klátova Nová Ves - Sádok 95844 44 86 25.2.2022
Kolačno - Hlavný 95841 452 957 10.8.2022
Krásno - Hlavný 95843 306 574 28.10.2019
L
Livina - Hlavný 95632 86 186 28.10.2019
Livinské Opatovce - Hlavný 95632 201 389 17.8.2022
M
Malé Kršteňany - Cintorín Malé Kršteňany 95803 280 517 13.7.2022
Malé Uherce - Hlavný 95803 424 899 7.7.2022
N
Nadlice - Hlavný 95632 485 969 21.9.2022
Nedanovce - Nedanovce 95843 470 968 19.6.2022
O
Ostratice - Malé Ostratice 95634 187 377 19.9.2022
Ostratice - Veľké Ostratice 95634 336 650 24.5.2022
Ostratice - Cintorín Čaltice 95634 44 78 11.6.2021
P
Partizánske - Miestna časť Návojovce 958XX 231 452 21.6.2022
Partizánske - Miestna časť Šípok 958XX 2237 2074 27.9.2022
Partizánske - Miestna časť Veľké Bielice 958XX 999 2162 27.9.2022
Partizánske - Miestna časť Šimonovany 958XX 1786 3300 27.9.2022
Pažiť - Hlavný 95803 197 375 27.7.2022
V
Veľké Uherce - Hlavný 95841 1056 2290 28.9.2022
Veľký Klíž - Klížske Hradište 95845 336 678 28.4.2021
Veľký Klíž - Klíž 95845 364 708 5.8.2022
Ž
Žabokreky nad Nitrou - Starý Žabokreky nad Nitrou 95852 660 1380 13.6.2022
Žabokreky nad Nitrou - Nový Žabokreky nad Nitrou 95852 77 48 13.6.2022