Henclová - Cintorín Henclová

Cintorín Cintorín Henclová sa nachádza v obci Henclová, okres Gelnica, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Henclová, Henclová 50, 05333 Henclová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421534494150
✉ sekretariat@henclova.sk
🌐 http://www.henclova.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: