Dvorianky - Cintorín Dvorianky

Cintorín Cintorín Dvorianky sa nachádza v obci Dvorianky, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 07662 Dvorianky. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056/679 71 20
✉ obecdvorianky@centrum.sk
🌐 https://www.obecdvorianky.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii