Čierna nad Tisou - Cintorín Čierna nad Tisou

Cintorín Cintorín Čierna nad Tisou sa nachádza v obci Čierna nad Tisou, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Mesto Čierna nad Tisou, Námestie Pionierov 151/1, 07643 Čierna nad Tisou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 6872201
✉ mesto@ciernanadtisou.sk
🌐 http://www.ciernanadtisou.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii