Černochov - Cintorín Černochov

Cintorín Cintorín Černochov sa nachádza v obci Černochov, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Černochov, Lesná 40/12, 07632 Černochov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 6792 217
✉ obec.cernochov@post.sk
🌐 http://www.cernochov.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii