Čerhov - Cintorín Čerhov

Cintorín Cintorín Čerhov sa nachádza v obci Čerhov, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Čerhov, Ulica Dlhá 100, 07681 Čerhov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056/679 3222
✉ obec2@cerhov.sk
🌐 http://www.cerhov.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii