Čeľovce - Cintorín Čeľovce

Cintorín Cintorín Čeľovce sa nachádza v obci Čeľovce, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Čeľovce, Čelovce 113, 07617 Čeľovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 0915 735664
✉ obeccelovce@gmail.com
🌐 https://www.celovce.eu/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii