Cejkov - Cintorín Cejkov

Cintorín Cintorín Cejkov sa nachádza v obci Cejkov, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Cejkov, Cejkoc 336, 07605 Cejkov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 6795 026
✉ obec.cejkov@trenet.sk
🌐 www.cejkov.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii