Bačka - Cintorín Bačka

Cintorín Cintorín Bačka sa nachádza v obci Bačka, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Bačka, Hlavná 130, 07684 Bačka. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 911 253 667
✉ obecbacka@stonline.sk
🌐 http://www.obecbacka.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii