Tekovské Lužany - Cintorín Tekovské Lužany reformovanej cirkvi

Cintorín Cintorín Tekovské Lužany reformovanej cirkvi sa nachádza v obci Tekovské Lužany, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1282 zosnulých v 729 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1842.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 93541 Tekovské Lužany. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Tekovské Lužany - Evanjelický (312 hrobových miest)   Cintorín Bratskej jednoty babtistov (50 hrobových miest)   Cintorín Tekovské Lužany katolícky (944 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 (0)36 77 23 501
✉ starosta@tekovskeluzany.sk, matrika@tekovskeluzany.sk, dane@tekovskeluzany.sk,obec@tekovskeluzany.sk
🌐 http://www.tekovskeluzany.sk/

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 11.9.2023

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 113 Patrik Brieška 12.5.2022 40
B / 181 Gizela Kicsindiová rod. Mešterová 11.10.2021 78
A / 449 Alexander Kovács 3.10.2021 77
A / 196 Michal Cseri 20.7.2021 89
B / 229 Estera Csontóová rod. Cseriová 2.7.2021 91
A / 191 Marta Beňušová rod. Jašková 6.4.2021 64
B / 115 Gizela Némethová rod. Lászlóová 27.2.2021 89
A / 87 Štefan Csontó 8.2.2021 71
B / 277 Petronela Chlapáč rod. Neubaerová 25.1.2021 65
A / 346 Irena Sladičeková rod. Židová 16.1.2021 71

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: