Veľký Lom - Cintorín Veľký Lom

Cintorín Cintorín Veľký Lom sa nachádza v obci Veľký Lom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľký Lom, Veľký Lom 42, 99103 Veľký Lom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 489 86 24
✉ velkylom@gmail.com
🌐 http://www.velkylom.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: