Slovenské Kľačany - Cintorín Slovenské Kľačany

Cintorín Cintorín Slovenské Kľačany sa nachádza v obci Slovenské Kľačany, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Slovenské Kľačany, Slovenské Kľačany 66, 99102 Dolná Strehová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 489 71 46
✉ slovenskeklacany@zoznam.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: