Veľké Straciny - Cintorín Veľké Straciny

Cintorín Cintorín Veľké Straciny sa nachádza v obci Veľké Straciny, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľké Straciny, Veľké Straciny 13, 99003 Veľké Straciny. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 483 05 17,482 13 33
✉ obec@velkestraciny.sk
🌐 http://www.velkestraciny.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: