Príbelce - Cintorín Príbelce

Cintorín Cintorín Príbelce sa nachádza v obci Príbelce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Príbelce, Príbelce 234, 99125 Príbelce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 489 51 18,489 55 21
✉ pribelce@gmail.com
🌐 http://www.pribelce.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: