Ďurkovce - Cintorín Ďurkovce

Cintorín Cintorín Ďurkovce sa nachádza v obci Ďurkovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Ďurkovce, Ďurkovce 76, 99127 Ďurkovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 41 12
✉ obec.durkovce@gmail.com
🌐 http://www.durkovce.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: