Červeňany - Cintorín Červeňany

Cintorín Cintorín Červeňany sa nachádza v obci Červeňany, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Červeňany, Červeňany 29, 99101 Červeňany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 489 81 46
✉ obeccervenany@azet.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: