Čebovce - Cintorín Čebovce

Cintorín Cintorín Čebovce sa nachádza v obci Čebovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Čebovce, Szedera Fabiána 320/162, 99125 Čebovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 22 11
✉ obec@cebovce.sk
🌐 http://www.cebovce.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: