Zombor - Cintorín Zombor

Cintorín Cintorín Zombor sa nachádza v obci Zombor, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Zombor, Zombor 65, 99122 Zombor. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ Tel: 047 / 487 11 38

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: