Závada - Cintorín Závada

Cintorín Cintorín Závada sa nachádza v obci Závada, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Závada, Závada 54, 99121 Závada. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 487 71 32
✉ obeczavada@dtnet.sk
🌐 http://www.obeczavada.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: