Vinica - Vinica - Horný cintorín

Cintorín Vinica - Horný cintorín sa nachádza v obci Vinica, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 920 zosnulých v 602 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1831.

Správcom cintorína je Obec Vinica, Cesta slobody 466/44, 99128 Vinica. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Vinica - Nový cintorín (321 hrobových miest)   Vinica - Stredný cintorín (773 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 489 13 97
✉ obec@vinica.sk
🌐 http://www.vinica.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 13.10.2022

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 240 Alžbeta Czibulyová rod. Filipová 1.4.2012 65
A / 183 Alžbeta Jakabová rod. Siketová 18.3.2012 80
A / 5 Alžbeta Kissimonová rod. Poboriová 23.12.2011 84
B / 166 Alexander Tóth 1.12.2011 88
B / 144 Zdena Súthová rod. Gazdíková 5.11.2011 76
B / 201 Ondrej Koháry 1.11.2011 91
B / 108 Helena Tóthová rod. Petrezsélová 16.8.2011 81
B / 191 Alžbeta Balíková rod. Trevalecová 3.7.2011 75
B / 204 Jozef Mäsiar 28.2.2011 76
B / 202 Alžbeta Medveová rod. Böjtösová 2011 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: