Veľká Ves nad Ipľom - Cintorín Veľká Ves nad Ipľom

Cintorín Cintorín Veľká Ves nad Ipľom sa nachádza v obci Veľká Ves nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124, 99110 Veľká Ves nad Ipľom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 81 21
✉ obecvelkavesnadiplom@gmail.com
🌐 http://www.velkavesnadiplom.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: