Šuľa - Cintorín Šuľa

Cintorín Cintorín Šuľa sa nachádza v obci Šuľa, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Šuľa, Šuľa 53, 99101 Šuľa. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 0918 946 754
✉ obec.sula@azet.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: