Sucháň - Cintorín Sucháň

Cintorín Cintorín Sucháň sa nachádza v obci Sucháň, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Sucháň, Sucháň 82, 99135 Dačov Lom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 451 41 37
✉ info@obecsuchan.sk
🌐 http://www.obecsuchan.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: