Opatovská Nová Ves - Cintorín Opatovská Nová Ves

Cintorín Cintorín Opatovská Nová Ves sa nachádza v obci Opatovská Nová Ves, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Opatovská Nová Ves, tovská Nová Ves 189, 99107 Opatovská Nová Ves. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 489 42 01
✉ ocuonves@gmail.com
🌐 http://www.opatovskanovaves.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: