Nová Ves - Cintorín Nová Ves

Cintorín Cintorín Nová Ves sa nachádza v obci Nová Ves, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Nová Ves, Nová Ves 200, 99105 Nová Ves. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 62 87
✉ obec.novaves@gost.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: