Želovce - Cintorín Želovce

Cintorín Cintorín Želovce sa nachádza v obci Želovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Želovce, Zdravotnícka 255, 99106 Želovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 451 41 58,451 41 59
✉ obec@zelovce.sk
🌐 http://www.zelovce.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: