Veľká Čalomija - Cintorín Veľká Čalomija

Cintorín Cintorín Veľká Čalomija sa nachádza v obci Veľká Čalomija, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľká Čalomija, Veľká Čalomija 214, 99109 Veľká Čalomija. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 487 51 16
✉ velkacalomija@velkacalomija.sk
🌐 http://www.velkacalomija.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: